GYVI SUSIRINKIMAI JAU VYKSTA
Šopeno g. 3

Esate laukiami Antradieniais 20.30 ir Šeštadieniais 18.00
Šopeno g. 3, Jaunimo centras "MES", Vilnius

Nauja grupė Ukmergėje

Grupė "Išeitis"
Kauno g. 3, Ukmergė

Visiems, kas domisi

Grupė "Išeitis yra" Vilniuje
nuo šiol rengia atvirus susirinkimus kiekvieną šeštadienį

Kas mes tokie?

Drug Addict Anonymous

Priklausomi nuo narkotikų anonimai

Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalinasi savo patirtimi stiprybe ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems pasveikti nuo narkotikų ir visų kitų psichiką veikiančių medžiagų priklausomybės

Mūsų pagrindinis tikslas – padėti kitiems pasveikti nuo narkotikų priklausomybės – ligos, kuri užvaldo daugelio žmonių gyvenimus, priversdama vis daugiau žmonių gyventi nesibaigiančioje neviltyje. Prieš ateidami į DAA daugelis mūsų kreipėsi pagalbos kitur, bet pasirodė, kad niekas neveikė mums ilgesnį laiką. Pradėjome įtarti, jog esame beviltiški. Mums palengvėjo sužinojus, kad panorėjus imtis veiksmų, sekant pasveikusiųjų pavyzdžiu, DAA siūlomas sprendimas garantuoja esminį mąstymo, požiūrio ir elgesio pokytį. Norint sėkmingai pasveikti toks pokytis yra žūtbūtinis.

Plačiau

Kaip mus rasti?

Apsilankykite mūsų susirinkime

DAA veiklos pagrindas yra grupė. Mūsų grupės reguliariai renkasi kas savaitę (ar dažniau), kad pasidalintų patirtimi su nuo bet kurių narkotikų priklausomais asmenimis, siekiant padėti jiems išspręsti jų problemą. Mūsų draugija siūlo darbą “vienas-su-vienu” (globėjavimą) kiekvienam priklausomajam, kuris atvyksta į DAA, tiek nukreiptam profesionalų, tiek atėjusiam “iš gatvės”. Mes naudojame tradicinę Dvylikos žingsnių programą, apibrėžtą Anoniminių Alkoholikų Pagrindiniame tekste, ir jokio kito metodo. Mūsų bendra patirtis patvirtina, kad džiaugsmingas ir prasmingas gyvenimas laukia kiekvieno priklausomojo, kuris buvo visiškai netekęs vilties, nesvarbu, kaip žemai jis ar ji buvo kritę.

Daugelis DAA narių kadaise buvo laikomi lygiai tokiais pat beviltiškais. Tačiau šiandien, lankydami DAA susirinkimus, praktikuodami mūsų Dvylikos žingsnių sveikimo programą ir padėdami kitiems sveikti nuo narkotikų priklausomybės, šie vyrai ir moterys yra atsakingi, laisvi nuo narkotikų visuomenės nariai.

Susirinkimų sąrašas

Mūsų sveikimo programa

Pirmas žingsnis

Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš narkotikus ir visas kitas psichiką veikiančias medžiagas – kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

Antras žingsnis

Mes patikėjome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką protą.

Trečias žingsnis

Mes nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį supratome, globai.

Ketvirtas žingsnis

Mes nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

Penktas žingsnis

Mes prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

Šeštas žingsnis

Mes galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

Septintas žingsnis

Mes nuolankiai prašėme Jo tuos trūkumus pašalinti.

Aštuntas žingsnis

Mes sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

Devintas žingsnis

Mes, kur galėjome, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

Dešimtas žingsnis

Mes nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat pripažindavome suklydę.

Vienuoliktas žingsnis

Mes siekėme malda ir meditacija stiprinti savo sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį supratome, melsdami vien Jo valios mums pažinimo ir stiprybės ją vykdant.

Dvyliktas žingsnis

Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems narkomanams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.