Apie mus

Mes radome išeitį,
nors buvome beviltiški.
Norime parodyti ją ir Tau

DAA – tai draugija vyrų ir moterų, kurie pasveiko ar sveiksta nuo narkotikų priklausomybės naudodami Dvylika žingsnių – išbandytą ir patikrintą praktinę dvasinę veiksmų programą. Mūsų draugija vienija narkomanus, turinčius skirtingą gyvenimo patirtį, vartojusius skirtingus narkotikus, tiek legalius, tiek nelegalius. Nepaisant to, mes dalinamės bendra problema ir, kas dar svarbiau, bendra išeitimi, kuri pakeitė mūsų gyvenimus. Mūsų pagrindinis tikslas yra išlikti laisviems nuo narkotikų ir padėti kitiems priklausomiesiems pasiekti tokią pat laisvę. DAA narystė atvira kiekvienam, kuris nori nustoti vartoti narkotikus ar bet kokias kitas psichiką veikiančias medžiagas, bet pats (pati) to padaryti nepajėgia. Nėra jokių narystės mokesčių ar įsipareigojimų.

DAA veiklos pagrindas yra grupė. Mūsų grupės reguliariai renkasi kas savaitę (ar dažniau), kad pasidalintų patirtimi su nuo bet kurių narkotikų priklausomais asmenimis, siekiant padėti jiems išspręsti jų problemą. Mūsų draugija siūlo darbą “vienas-su-vienu” (globėjavimą) kiekvienam priklausomajam, kuris atvyksta į DAA, tiek nukreiptam profesionalų, tiek atėjusiam “iš gatvės”. Mes naudojame tradicinę Dvylikos žingsnių programą, apibrėžtą Anoniminių Alkoholikų Pagrindiniame tekste, ir jokio kito metodo. Mūsų bendra patirtis patvirtina, kad džiaugsmingas ir prasmingas gyvenimas laukia kiekvieno priklausomojo, kuris buvo visiškai netekęs vilties, nesvarbu, kaip žemai jis ar ji buvo kritę. Paimkime, pavyzdžiui, žmogų, kamuojamą nuolatinių atkryčių, narkomaną, kurio nesugebėjimas nustoti vartoti narkotikus, nepaisant baisių jo priklausomybės pasekmių, yra akivaizdus kiekvienam. Daugelis iš mūsų tiksliai atitiko šį aprašymą, tačiau rado galimybių įveikti šią iš pažiūros beviltišką būseną, sekdami mūsų paprasta programa.

DAA atvirų susirinkimų lankymas yra geriausias būdas pajusti ir suprasti, kaip DAA veikia. Mes su džiaugsmu atsakysime į bet kokius jums iškilusius klausimus po susirinkimo.

Apsilankykite

10

Šalių

25

Gyvavimo metai

12

Žingsnių į laisvę

Mūsų sveikimo programa

Pirmas žingsnis

Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš narkotikus ir visas kitas psichiką veikiančias medžiagas – kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

Antras žingsnis

Mes patikėjome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką protą.

Trečias žingsnis

Mes nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį supratome, globai.

Ketvirtas žingsnis

Mes nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

Penktas žingsnis

Mes prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

Šeštas žingsnis

Mes galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

Septintas žingsnis

Mes nuolankiai prašėme Jo tuos trūkumus pašalinti.

Aštuntas žingsnis

Mes sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

Devintas žingsnis

Mes, kur galėjome, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

Dešimtas žingsnis

Mes nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat pripažindavome suklydę.

Vienuoliktas žingsnis

Mes siekėme malda ir meditacija stiprinti savo sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį supratome, melsdami vien Jo valios mums pažinimo ir stiprybės ją vykdant.

Dvyliktas žingsnis

Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems narkomanams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.