Kur ir kada vyks artimiausias atviras DAA susirinkimas?

DAA - tai draugija vyrų ir moterų, kurie pasveiko ar sveiksta nuo narkotikų priklausomybės naudodami Dvylika žingsnių - išbandytą ir patikrintą praktinę dvasinę veiksmų programą.

Mūsų draugija vienija narkomanus, turinčius skirtingą gyvenimo patirtį, vartojusius skirtingus narkotikus, tiek legalius, tiek nelegalius. Nepaisant to, mes dalinamės bendra problema ir, kas dar svarbiau, bendra išeitimi, kuri pakeitė mūsų gyvenimus.

Mūsų pagrindinis tikslas yra išlikti laisviems nuo narkotikų ir padėti kitiems priklausomiesiems pasiekti tokią pat laisvę. DAA narystė atvira kiekvienam, kuris nori nustoti vartoti narkotikus ar bet kokias kitas psichiką veikiančias medžiagas, bet pats (pati) to padaryti nepajėgia.

Atviri susirinkimai skirti visiems, kas domisi mūsų veikla: žmonėms, kurie turi problemų dėl savo vartojimo ir ieško būdų, kaip jas spręsti, artimiesiems, kurie ieško būdų padėti, specialistams ir t.t.

Susirinkimai Vilniuje

Išeitis yra

Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius

Atviri susirinkimai vyksta:

kiekvieną šeštadienį 18.00 vyksta įprasti susirinkimai, kuriuose pagal pateiktą ištrauką iš mūsų literatūros dalinasi
visi priklausomieji. Apsilankę šiuose susirinkimuose geriausiai pamatysite mūsų kasdieninį gyvenimą

DAA atvirų susirinkimų lankymas yra geriausias būdas pajusti ir suprasti,
kaip DAA veikia.
Mes su džiaugsmu atsakysime į bet kokius jums iškilusius klausimus po susirinkimo.

Susirinkimai Ukmergėje

Išeitis

Adresas: Kauno g. 3

Atviri susirinkimai vyksta:

kiekvieną šeštadienį 18.00 vyksta įprasti susirinkimai, kuriuose pagal pateiktą ištrauką iš mūsų literatūros dalinasi
visi priklausomieji, apsilankę šiuose susirinkimuose geriausiai pamatysite mūsų kasdieninį gyvenimą

Mūsų sveikimo programa

Pirmas žingsnis

Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš narkotikus ir visas kitas psichiką veikiančias medžiagas – kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

Antras žingsnis

Mes patikėjome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką protą.

Trečias žingsnis

Mes nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį supratome, globai.

Ketvirtas žingsnis

Mes nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

Penktas žingsnis

Mes prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

Šeštas žingsnis

Mes galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

Septintas žingsnis

Mes nuolankiai prašėme Jo tuos trūkumus pašalinti.

Aštuntas žingsnis

Mes sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

Devintas žingsnis

Mes, kur galėjome, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

Dešimtas žingsnis

Mes nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat pripažindavome suklydę.

Vienuoliktas žingsnis

Mes siekėme malda ir meditacija stiprinti savo sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį supratome, melsdami vien Jo valios mums pažinimo ir stiprybės ją vykdant.

Dvyliktas žingsnis

Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems narkomanams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.